2015 இல் HEBEI FUZHI IMPORT & EXPORT TRADING CO., LTD முதல் புதிய மாடல் துணி மற்றும் தலை உடைகள் தொழிற்சாலையை அமைத்தது.இரண்டாவது பின்னப்பட்ட தொழிற்சாலை 2017 இல் அமைக்கப்படும். தொழிற்சாலைக்கு சொந்தமான சர்வதேச முன்னணி நிலை புதிய மாடல் உற்பத்தி வரி மற்றும் கணினி தானியங்கி செயலாக்க அமைப்பு.500 க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் மற்றும் 600 இயந்திரங்கள் மாதத்திற்கு 6000,000pcs உற்பத்தி திறனை வழங்க முடியும்.உயர் நிபுணத்துவக் குழு, இதற்கிடையில் அனைத்து உலகளாவிய வாடிக்கையாளர்களுக்கும் விரிவான தீர்வுகள் மற்றும் சிறந்த தயாரிப்புகளை வழங்கும்.

  • xiaoxiangsu
  • xiaoxiangsu3
  • xiaoxiangsu2
  • xiaoxiangsu1
  • xiaoxiangsu2
  • xiaoxiangsu3
  • xiaoxiangsu4
  • xiaoxiangsu5